Dimecres, 19 de Juny de 2024
Vilaplana - La Mussara Vilaplana - La Mussara
Muntanyes de Prades
Baix Camp - Camp de Tarragona
 
 
Benvinguda
 
El Poble
Situació
Història
Activitat econòmica
Patrimoni
CEIP - Cingle Roig
Festes
Vilaplanencs Il·lustres
 
Ajuntament
Composició
Regidories
Contactar
Administració
 
Administració Oberta
Seu electrònica i transparència
Perfil del contractant
Tràmits administratius
Ordenances
Bulletins Oficials
Calendari de recaptació
Documentació de Projectes
 
Turisme
Com arribar
Allotjaments
Restaurants
Muntanyes de Prades
Activitats
 
Informació Ciutadana
Horaris d'Autobus
Farmàcia
Telèfons d'urgència i d'interès
Avisos Meteorològics
Avisos Fitosanitaris
BANS - En vigència
Xarxes socials
 

 
  
Administració Oberta

  Calendari de recaptació
Aquí podeu trobar el calendari de recaptació de les taxes i impostos:

El Calendari de Pagament dels tributs i de la resta d'ingressos de dret
públic per a l'exercici 2014, dels que s'ha delegat a l'Excma. Diputació de Tarragona la
gestió del cobrament dintre del termini de pagament en voluntària és, previs els tràmits
legals oportuns, el següent: CONCEPTEPERÍODE
 PROPOSAT
 600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME 128/03/2014

30/05/2014

 500 - IBI URBA 130/04/201430/06/2014
 501 - IBI RUSTICA 130/04/2014
30/06/2014
 010 - IAE 130/07/2014
30/09/2014
 100 - TAXES-PREUS PUBLICS 130/07/2014
30/09/2014
 840 - CONS. CEMENTIRI 130/07/2014
30/09/2014
 
 CONCEPTE  PERÍODE CONSUM PERÍODE PROPOSAT
800 - SUBMINIST. D'AIGUA01/01 al 31/03
30/04/2014
30/06/2014
800 - SUBMINIST. D'AIGUA01/04 al 30/06
30/07/2014
30/09/2014
800 - SUBMINIST. D'AIGUA01/07 al 30/09
31/10/2014
31/12/2014
800 - SUBMINIST. D'AIGUA01/10 al 31/12
28/01/2015
29/03/2015

Vençuts els terminis assenyalats s'iniciarà el període executiu per a la recaptació
dels rebuts pendents de pagament, la qual es realitzarà així mateix per l'Excma.
Diputació de Tarragona.
Vilaplana, 8 de gener de 2014


Baixar-se el calendari de recaptacions
 
Projecte d'Obres
 
POUM - PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
 
Agenda 21
 
Entitats
Casa de Cultura
Associació de Jubilats
Grup de Teatre
ADF de Vilaplana - La Mussara
Grup de Jóvens
Grup de Colònies l'Alzina Rodona
Associació de Caçadors
Casal Vilaplanenc
Cooperativa Agrícola
AMPA Cingle Roig
 
Publicacions Locals
Lo Pedris
CronoSport
 
Comerços
 
Eines
Ajuda'ns a millorar
Llibre de visites